Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Minecraft

Minecraft Các phiên bản cũ

Lưu ý! - có phiên bản mới hơn cho Minecraft
nhấp chuột vào đây để Minecraft phiên bản mới nhất

Tựa game xây dựng thế giới kiểu sandbox đầu tiên

Phiên bản đầu tiên

Phiên bản chương trình 1.6.2
Ngày phát hành: 01 Jun, 2013 (6.0 năm trước) Tải về

Phiên bản trước đó

Phiên bản chương trình 1.14.1
Ngày phát hành: 13 May, 2019 (5 ngày trước) Tải về


Lựa chọn phiên bản Minecraft để tải về:

Phiên bản phần mềm Tính tương thích Ngày phát hành Dung lượng Tải về
Minecraft 1.14.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.05.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14.1 Pre-Release 2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.05.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14.1 Pre-Release 1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.05.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.04.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14 Pre-Release 5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.04.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14 Pre-Release 2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.04.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 1.14 Pre-Release 1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.04.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w14b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.04.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w13b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.03.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w12b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.03.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w11b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.03.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w09a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.02.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w08b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.02.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w07a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.02.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w06a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 06.02.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w05a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.01.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w04b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 25.01.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w03c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.01.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 19w02a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.01.2019 37.20MB Tải về
Minecraft 18w50a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.12.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w49a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.12.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w48b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.11.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w48a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.11.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w47b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.11.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w45a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.11.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w44a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.10.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.10.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.2-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.10.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.2-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.10.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.08.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.1-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.08.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13.1-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.08.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w32a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.08.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w31a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.08.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w30b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 26.07.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.07.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13-pre8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.07.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13-pre6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.07.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13-pre3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.06.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.06.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 1.13-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.06.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w22c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.05.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w21b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 25.05.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w20c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.05.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w19b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.05.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w16a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.04.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w15a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.04.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w14b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.04.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w11a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.03.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w10d Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.03.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w09a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.03.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w08b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.02.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w07c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.02.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w06a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.02.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w05a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.01.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w02a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.01.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 18w01a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.01.2018 37.20MB Tải về
Minecraft 17w50a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.12.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w49b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.12.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w48a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.11.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w47b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.11.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w46a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.11.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w45b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.11.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 17w43b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 26.10.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 1.12.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.09.2017 37.20MB Tải về
Minecraft 1.12.2-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.09.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.12.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.08.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.12 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 02.06.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.12-pre7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.05.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.12-pre5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.05.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.12-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.05.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w18b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.05.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w17b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.04.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w16b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.04.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w14a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.04.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w13b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.03.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 17w06a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.02.2017 1.18MB Tải về
Minecraft 1.11.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.12.2016 1.18MB Tải về
Minecraft 1.11.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.12.2016 1.18MB Tải về
Minecraft 1.11 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.11.2016 1.18MB Tải về
Minecraft 1.11-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.11.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w44a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.11.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w43a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.10.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w42a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.10.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w41a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.10.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w40a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 06.10.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 16w38a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.09.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 1.10.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.06.2016 2.20MB Tải về
Minecraft 1.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.06.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.10-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.06.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.10-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 02.06.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 16w21b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 26.05.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 16w20a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.05.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.05.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.3-pre3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.05.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.3-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.04.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.3-pre1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.04.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 16w15b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.04.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 16w14a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.04.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.03.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9.1-pre3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.03.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.02.2016 1.23MB Tải về
Minecraft 1.9-pre4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 26.02.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 1.9-pre2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.02.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 16w06a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.02.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 16w05b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.02.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 16w04a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 28.01.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 16w03a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.01.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 16w02a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.01.2016 0.00MB Tải về
Minecraft 15w51b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.12.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15W50A Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.12.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w49b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 02.12.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w47c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.11.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15W46A Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.11.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15W45A Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.11.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w44b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 28.10.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w43c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.10.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w42a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.10.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w41b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.10.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w40b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.09.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w39c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.09.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w38b Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.09.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w37a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.09.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w33c Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.08.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.9 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 09.05.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.04.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 15w14a Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.04.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.3.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.03.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.02.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.2.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.01.2015 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.2.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 24.12.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.12.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 24.11.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.1.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.11.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8.1.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.11.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 02.09.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.7.10 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 24.06.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.7.9 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.04.2014 0.00MB Tải về
Minecraft 1.7.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.10.2013 0.00MB Tải về
Minecraft 1.6.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.06.2013 0.00MB Tải về
Minecraft 1.4.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.11.2012 0.00MB Tải về

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn